Naposledy aktualizováno: 22.01.2020 20:38:50
logo

Obecní knihovna Brusné

Zřizovatelem knihovny je Obecní úřad Brusné

 

Výpůjční doba: 

PŮJČOVNÍ DOBA:    ÚTERÝ 17.0019.00 hod.

PRVNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI  18.0019.00 hod.

knihovna.brusne@volny.cz


V současné době se knihovna se nachází v budově obecního úřadu a má svůj vlastní vstup z boční strany budovy od dětských prolézaček. Funkci knihovníka v obci již řadu let zastává paní Martina Charvátová. Knihovna poskytuje výpůjční a informační služby, také bezplatný přístup ke službám sítě Internet. V  knihovně se neplatí žádný registrační poplatek. Čtenáři při první návštěvě pouze vyplní přihlášku a poté obdrží čtenářský průkaz. Za nezletilé děti podepisují přihlášku rodiče.

Skladba knihovního fondu je velmi pestrá. Obsahuje bohatý výběr románů pro ženy i muže, detektivky, historické romány atd. Na své si zde přijdou i děti a mládež. Pro ně jsou zde k dispozici pohádky, dívčí románky, dobrodružné knihy, příběhy o dětech apod. Je zde i výběr z populárně-naučné literatury a od roku 2016 nakupujeme i společenské hry. Knihovní fond se každým rokem rozrůstá o nové tituly, které jsou nakupovány z prostředků obce.

Knihovna úzce spolupracuje s Knihovnou Kroměřížska – příspěvkovou organizací. V červnu roku 2014 pracovnice Knihovny Koměřížska elektronicky zkatalogizovaly knihovní fond v systému AKS Clavius REKS, díky kterému je možno vyhledávat všechny knihy (včetně knih zapůjčených výměnných souborů) v on-line katalogu (do katalogu se dostanete z hlavní nabídky webových stránek naší knihovny – menu „ On-line katalog “).

 

Nápověda k vyhledávání v on-line katalogu

 
HISTORIE KNIHOVNY 

 

Obecní knihovna v Brusném byla založena 20. března 1920. Předsedou byl zvolen Metod Kolařík, knihovníkem Metod Mucha z č. 33.

V roce 1935 měla knihovna k dispozici 179 vázaných svazků, bylo registrováno asi 60 čtenářů a zápůjček 140 za rok. Dotace z obecní pokladny činila 200 Kč ročně. Knihovna byla umístěna v domě č. 25.

V roce 1949 byl knihovník Šebestián Matela z nařízení vyšších orgánů pověřen vyřadit knihy „závadného obsahu“. Celkem bylo vyřazeno přes 50 takovýchto svazků.

Začátkem června 1951 byla sestavena knihovní rada, která zvolila knihovnicí Marii Zapletalovou z č. 43. S nevšedním zájmem se starala o uspořádání knihovny a 10. června instalovala 1. výstavu knih v „hasičské sborovně“.

 

Významné osobnosti naší obce:

 

KUBEČKA Arnošt – architekt (27. 2. 1924 Brusné – 1. 11. 2004 Zlín)


Zlínský architekt, jehož nejvýznamnějšími pracemi jsou zlínská sídliště Padělky a Malenovice, uherskohradišťská sídliště Mojmír II., Pod svahy a Malinovského. Je také autorem bývalého komplexu Družba ve Zlíně a rekreačního střediska v Rožnově pod Radhoštěm.

www.divadloschod.cz

Vybráno z Databáze regionálních osobností - Knihovny Kroměřížska - www.knihkm.cz 

(toto jsou interaktivní odkazy, po zakliknutí jména se otevřou a ikonou zpět se vrátíte do původní web. str.)

 

 


 

Vybraná regionální literatura z Měk v Bystřici p. Hostýnem

 


Brusné

 


 

K nahlédnutí...